Hvem er jeg

OM YVONNE GRYDEHØJ

YVONNE

Jeg er uddannet som zonterapeut i 2012 fra 'Dit Alternativ' i Odense.

Uddannelsen var på det tidspunkt den mest omfattende i Danmark med et timetal på 936 timer - med både østlig og vestlig forståelse af zoneterapien og som et nyere tiltag: Muskulær zoneterapi


Jeg er født i 1958 og er “2. generations”- zoneterapeut, da begge mine forældre har været zoneterapeuter med egen klinik i mange år, så det har været en del af mit liv siden ungdommen.


Gennem mit arbejde som lærer, hvor jeg i en årrække har arbejdet med udsatte børn og unge, har zoneterapien været  en en integreret del af dagligdagen.


Fra 2012 til 2018 har jeg haft klinik i Skanderborg, men er nu flyttet til Broager i Sønderjylland, hvor jeg er klar til at hjælpe nye klienter.


Jeg har valgt at udtræde af RAB-ordningen pr. 1. januar 2022, og er derfor ikke længere Registreret Alternativ Behandler.

Dermed bortfalder tilskudsordninger fra forsikringer og Sygeforsikringen Danmark.

Som kompensation har jeg valgt at nedsætte prisen pr. behandling fra DK 400,00 til DK 350,00.

Zoneterapeut Yvonne Grydehøj • Nejs Bjerg 16 • 6310 Broager • Tlf: 20 87 66 06 •: zoneterapeut@yvonnegrydehoej.dk